اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ملاقات با نسل اول فولکس واگن توآرگ در تهران

درخواست حذف اطلاعات

دیدار با پدر پیر تیگوان خیلی تلخ نبود و هنوز هم این شاسی بلند آلمانی صلابت خود را حفظ کرده است. در واقع ملاقات با نسل اول فولکس واگن توارگ ...