اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

یارانه افراد پردرآمد حذف می شود

درخواست حذف اطلاعات

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به احتمال حذف یارانه دهک های پر درآمد در بودجه سال 98 کل کشور ...